SRBIJA

XIRIA Ring Main Unit - Srednjenaponska postrojenja do 24kV

XIRIA – Ring main unit za aplikacije do 24kV koji se odlikuje visokim nivoom sigurnosti i malim dimenzijama. Isporucuje se u varijantama do 5 polja. Razlikujemo dve osnovne verzije panela:

- polje sa vakuumskim rastavljačem
- polje sa vakuumskim prekidačem za zaštitu transformatora i kablova


BEZ ODRŽAVANJA

Svi primarni delovi i mehanizmi u XIRIA jedinicama su smešteni u potpuno oklopljeno kućište koje štiti sistem od prašine, vlage i ostalih spoljnih uticaja koje mogu uticati na rad sistema. Sklopni mehanizam je dizajniram sa minimalnim brojem potrebnih delova i posebno je prilagođen uklapanju nakon dugogo perioda neaktivnosti – tačno ono što se događa u praksi. Štaviše, mehanizam ne koristi nikakve lubrikante, što takođe doprinosi sigurnosti u radu. Takođe za XIRIU nije potrebno nikakvo održavanje, što drastično smanjuje troškove proveravanja i održavanja i to sve bez negativnih uticaja na radnu sigurnost mreže.

SUŠTINSKI POUZDANO

Pri obavljanju operativnih aktivnosti i rada na kablovima, posebno je važno imati nedvosmislenu i tačnu indikaciju statusa. Kada se radi o zaštiti osoblja ne treba ništa prepuštati slučaju. Zato je XIRIA opremljena prozorčićima za vizuelnu kontrolu izolacijske daljine između kabla i sabirničkog sistema. Vidljivo, otporno na kratak spoj, uzemljen može biti prekidač ili rastavljač. XIRIA je dizajnirana sa potpuno oklopljenim metalnim kućištem u kombinaciji sa izolacijom svake faze što smanjuje rizik od interne greške na apsolutni minimum. Kućište je testirano prema KEMA standardima.


ČISTO I ZELENO

XIRIA je napravljena isključivo od materijala koji nisu štetni za okolinu.
Kao medij za izolaciju koristi se vazduh a kao sklpni medij vakuum.Svaku jedinicu XIRIE je jednostavno razložiti za recikliranje. Zahvaljujući vazdušnoj tehnologiji, gas SF6 (sumporheksafluorid) se ne koristi, pa su Xiria postrojenja laka za instaaciju i održavanje, ali i ekološki bezbedna.

KOMPAKTNE DIMENZIJE

XIRIA je jedan od najmanjih RMU – a svoje vrste. Visok stepen kompaktnosti je rezultat kombinacije tehnologija korišćenih u Eaton – u – kontrole električnih polja, izolacije i korišćenje ekstremno kompaktnih vakuumskih prekidača/rastavljača. Svojom veličinom XIRIA doprinosi direktonoj uštedi u prostoru za nova postrojenja kao i za renoviranje starih zbog minimalne površine koju zahteva njena instalacija.


SPREMNI ZA AUTOMATIZACIJU

XIRIA je kompletno pripremljena za sisteme daljinskog upravljanja. Za XIRIU je dostupan veliki broj dodatnih opcija u zavisnosti od složenosti daljinske signalizacije i kontrole. Ovakve opcije su modularne tako da se mogu vrlo brzo i jednostavno dodati u budućnosti.

Vrh strane