SRBIJA

Modularni PLC - XC100 i XC200 - po meri aplikacije

Modularni PLC XC100 XC200

Modularni PLC - XC100 i XC200

Modularne PLC uređaje karakteriše širok spekatar aplikacije gde se mogu koristiti, kao i veoma velika sloboda pri kreiranju odgovarajuće konfiguracije za konkretnu aplikaciju. Korisnik, praktično ima mogućnost definisanja konfiguracija koja tačno odgovara zahtevu.

Eternet interfejs postaje standard za komunikaciju u sistemima gde je podrazumevana upotreba SCADA sistema, te se modeli sa integrisanim Eternetom nameću kao izuzetno praktično rešenje. Pored toga, postoje i modeli sa ugrađenim WEB serverom, te se jednostavnija vizuelizacija može realizovati i na samom PLC-u. Tada se vizuelizacija prikazuje kroz standardan WEB pretraživač na računaru povezanom na PLC.

CAN open i RS232 su integrisani na sve modele.

Detaljne karakteristike po serijama

 


Vrh strane