SRBIJA

EATON Powerware UPS uređaji

EATON Powerware UPS uređaji predstavljaju pravo rešenje za sigurnosno napajanje u svim aplikacijama - od kućnih do industrijskih. Kategorizacija u tri nivoa zaštiteom ogućava korisniku da izabere pravo rešenje za svoju aplikaciju. Svrstavanje u grupe je urađeno na osnovu toga, od koliko "kvarova" u mrežnom napajanju jedan UPS može da zaštiti.


EATON Powerware SERIJA 3 ("Single Conversion", "Off-Line")

Osnovno rešenje za zaštitu opreme i podataka sa niskim nivoom važnosti. Štite opremu i podatke od 3 od ukupno devet kvarova koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja, povećanje snage napajanja.

Tipične aplikacije: Personalni računari, fax mašine, kućna oprema i sl.EATON Powerware SERIJA 5 ("Line Interactive")

Viši nivo za zaštitu opreme i podataka. Štite opremu i podatke od 5 od ukupno devet problema koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja, povećanje snage napajanja, podnapon i prenapon. Prelazno rešenje od UPS-eva koji se koriste u kućnim aplikacijama i malim kancelarijama ka velikim serverskim i telekomunikacionim sistemima.

Tipične aplikacije: Računari, mali serveri, mrežna oprema.EATON Powerware SERIJA 9 ("Double Conversion", "On-Line")

Totalna zaštita opreme i podataka. Štite opremu i podatke od svih devet problema koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja, povećanje snage napajanja, podnapon, prenapon, tranzijenti pri komutacijama, šum u mreži, harmonijsko izobličenje i oscilacije u frekvenciji. veliki broj ugrađenih komunikacija omogućuje daljinski nadzor i komunikaciju sa višim nivima upravljanja.

Tipične aplikacije: Sve visoko zahtevne serverske i telekomunikacione aplikacije, i sl.EATON Powerware gama


 

Vrh strane