SRBIJA

Signalni semafori SL

Signalni semaforJasna slika stanja u pogonu na prvi pogled

Signalni semafori daju zvučnu i svetlosnu signalizaciju stanja mašine ili pogona. Montirani na razvodni ormar, samu mašinu ili bilo gde u pogonu, daju jasnu sliku stanja u pogonu i vidljivi su sa veće udaljenosti. Specijalno oblikovana sočiva garantuju dobru i nedvosmislenu vidljivost i čitljivost svetlosnih znakova.

Još jedna prednost SL signalnih semafora je ta da se namena pojedinih elemenata može promeniti, prostim premeštanjem bez potrebe za promenom ožičenja.Ostale prednosti:
  • Do pet nivoa koji mogu biti aktivirani nezavisno.
  • Bilo koja kombinacija svetlosnih i zvučnih elemenata je moguća.
  • Nekoliko raspoloživih adaptera za montažu čini SL signalne semafore prilagodljivim svakoj aplikaciji:
    direktna montaža sa osnovnog modula, montaža u prostoru pomoću distancnih nosača, ili montaža na zid pomoću ugaonih nosača.
  • Nekoliko kompletnih prefabrikovanih tipova mogu se koristiti u većini aplikacija, čime se izbor opreme ubrzava i čini lakšim.
Vrh strane