SRBIJA

EATON Moeller u Srbiji

EATON Sremska Mitrovica

Eaton electric d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu elektronskom opremom. Sedište kompanije Eaton electric d.o.o. je u Sremskoj Mitrovici, Rumski drum 13, 22 000 Sremska Mitrovica. Ogranak i prodajni sektor je u Beogradu, Omladinskih brigada 90b, Novi Beograd.

Moeller electric d.o.o., ćerka firma koncerna Moeller u Srbiji, osnovana je u februaru 2006. Prodajni sektor, koji je smešten u Beogradu, zadužen je za širenje distributivne mreže, saradnju sa projektantskim firmama i industrijskiim pogonima kao i pružanje logističke podrške našim kupcima. Politika kontinuiranog unapređenja naših proizvoda kao i tehničkih, logističkih i servisnih usluga prodajnog sektora usklađenih sa potrebama naših kupaca osnova je našeg poslovanja. Od februara 2010. godine firma nosi naziv Eaton electric d.o.o.

Što se proizvodnje niskonaponske opreme tiče, početak proizvodnog procesa vezan je za iznajmljenu halu u Sremskoj Mitrovici i maj mesec 2006. kada je samo 15 radnika počelo sklapanje automatskih osigurača. Za samo 18 meseci Moeller je napravo ogroman korak u Srbiji, sagradivši sopstvenu proizvodnu halu, i trenutno Moeller ima 700 zaposlenih radnika. Repro-material, proces proizvodnje kao i krajnji proizvod podležu konstantnoj proveri na kvalitet i ispravnost, a kvalitet i brzina isporuke proizvoda je upravo ono što Moeller kao proizvođača izdvaja od ostalih. Privredno društvo ‘’EATON electric’’ d.o.o.je sertifikovano po standardu ISO 9001/2000, Maja 2008 godine.

U međuvremenu je proširen proizvodni program tako da se danas pored automatskih osigurača proizvode i motorno-zaštitni prekidači.

Stabilnost u poslovanju i brz rast Moeller-a u Srbiji doprineli su tome da Moeller za manje od dve godine postane jedan od najvećih i najatraktivnijih poslodavaca u regionu.

U Eaton electric d.o.o. smo svesni da se samo strogom kontrolom kvaliteta moze opravdati slogan pod kojim je Moeller prepoznatljiv u preko 90 zemalja u svetu: We keep power under control. Repro-material, proces proizvodnje kao i krajnji proizvod podležu konstantnoj proveri na kvalitet i ispravnost, a kvalitet i brzina isporuke proizvoda je upravo ono što EATON kao proizvođača izdvaja od ostalih.

Moeller je EATON


Moeller je Eaton

 

Vrh strane