SRBIJA

Merno komunikacioni modul NZM-XMCKompaktno rešenje za praćenje i optimizaciju potrošnje električne energije

Nova gama merno komunikacionih modula je dizajnirana za rad u sprezi sa prekidačima serija NZM2 i NZM3 i može se koristiti univerzalno u naponskom opsegu od 35V do 690V i u strujnom opsegu od 1.5A do 500A. Postoje dve veličine mernih modula koji odgovaraju dvema veličinama pripadajućih NZM prekidača. Veličina 2 (NZM2-XMC) do 300 A i veličina 3 (NZM3-XMC) do 500 A. Svaka od pomenutih veličina ima i tropolnu i četvoropolnu izvedbu.

Sistem obuhvata i displej (96 mm x 96 mm) izveden u IP54 zaštiti i tastaturu predviđene za montažu na vrata razvodnih ormara. Različite veličine i oblici izveštaja mogu se prikazati na ekranu uređaja.

Vrh strane