SRBIJA

MCS prekidači koji reaguju na pritisak - ''Tlačne sklopke''

Tlacna sklopkaSenzor koji se može koristiti za svaki fluid.

MCS prekidači koji reaguju na pritisak su senzori, koji mere pritisak fluida (tečnosti, gasova) u instalaciji, i određene zadate nivoe pritiska pretvaraju u električni signal.

MCS serija prekidača koji reaguju na pritisak ima dva kontakta čiji su pragovi reagovanja podesivi i predstavljaju dva stanja za kontrolni sistem - Uključenje i isključenje. Ova dva kontakta se mogu iskoristiti u upravljačkim sistemima zasnovanim na programabilnim kontrolerima (PLC) ili prostijim u relejnoj tehnici, ali se mogu koristiti i za nezavisno, direktno uključenje/isključenje potrošača, na primer motora pumpi.

Kontakti jednopolnih prekidača koji reaguju na pritisak se koriste u komandnim kolima, dok se kontakti tropolnih mogu koristiti za direktno uključivanje motora.

Primena prekidača koji reaguju na pritisak u industriji je jako velika. Mogu se koristiti kao elementi u regulacionim aplikacijama, u kontrolnim aplikacijama, u aplikacijama nadzora i u kao limitirajući elementi.

 

Vrh strane