SRBIJA

Zaštitni uređaji diferencijalne struje (FID sklopke)

Zaštitni i upravljački uređaji najnovije generacije, garantuju pouzdan i ispravan rad, i laku i brzu montažu.

Široka lepeza različitih uređaja i tipova uređaja, čine da Moeller predstavlja pravo rešenje za svaku aplikaciju. Vizuelna signalizacija stanja sklopnih uređaja (crvena/zelena zastavica) obezbeđuje dodatni nivo zaštite od slučajnog dodira delova pod naponom. Izuzetno kvalitetni i pristupačni priključci na Xpole uređajima garantuju laku i brzu montažu i eliminišu mogućnost greške. U Xpole grupu proizvoda spadaju automatski osigurači (MCB), zaštitni uređaji diferencijalne stuje (tzv. “FID sklopke”, RCD), odvodnici prenapona i grupa uređaja za komandovanje i signalizaciju koje jednim imenom zovemo ostali uređaji i oprema.


Zaštitni uređaji diferencijalne struje PF6

 • Ekonomična serija zaštitnih uređaja diferencijalne struje (FID sklopki nazivne prekidne moći 6kA
 • Dvopolne i četvoropolne verzije do 63A
 • Namenjeni za zaštitu od struje greške / diferencijalne struje i kao dopunska zaštita
 • Mogućnost montaže dodatne opreme
 • Otporni na niske temperature

Zaštitni uređaji diferencijalne struje PF7

 • Kompletan program kompaktnih zaštitnih uređaja diferencijalne struje (FID sklopki) do 100A
 • Nazivna struja kratkog spoja 10kA
 • Posebno namenjeni za zaštitu od strujnih udara I zaštitu imovine
 • Veliki izbor različitih tipova (G, S, A, G/A, S/A, R, U,…)
 • Specijalni U tip namenjen za kola sa frekventnim konvertorima sa velikom otpornošću na udarne struje
 • Mogućnost montaže dodatne opreme
 • Otporni na niske temperature
Vrh strane