SRBIJA

Izvori jednosmernog napona 24V DC

Razvodne tableIzvori jednosmernog napona serije SN3 predstavljaju idealno rešenje za sve aplikacije gde je potreban stabilan jednosmerni napon 24V DC.

Tipične aplikacije gde su SN3 napajanja nezamenljiva su sve aplikacije koje uključuju PLC uređaje, aplikacije sa daljinskim merenjima i akvizicijom podataka, aplikacije sa frekventnim regulatorima,..

SN3 napajanja su uređaji koji rad na ''stvaranju'' jednosmernog napona zasnivaju na prekidačkoj tehnologiji, te tako daju jednosmerni napon izuzetne stabilnosti i zanemarljive fluktuacije. Ulazni opseg napiona je jako širok, te se mogu koristiti i na mestima gde se očekuju nestabilnosti ulaznog napona. Pojedini modeli dozvoljavaju i DC napon kao ulazni napon.

SN3 napajanja se izrađuju do nominalnih izlaznih struja (na 24VDC strani) od 20A.
Vrh strane