SRBIJA

Automatski osigurači PL6 i PL7 (6kA i 10kA)

Zaštitni i upravljački uređaji najnovije generacije, garantuju pouzdan i ispravan rad, i laku i brzu montažu.

Široka lepeza različitih uređaja i tipova uređaja, čine da Moeller predstavlja pravo rešenje za svaku aplikaciju. Vizuelna signalizacija stanja sklopnih uređaja (crvena/zelena zastavica) obezbeđuje dodatni nivo zaštite od slučajnog dodira delova pod naponom. Izuzetno kvalitetni i pristupačni priključci na Xpole uređajima garantuju laku i brzu montažu i eliminišu mogućnost greške. U Xpole grupu proizvoda spadaju automatski osigurači (MCB), zaštitni uređaji diferencijalne stuje (tzv. “FID sklopke”, RCD), odvodnici prenapona i grupa uređaja za komandovanje i signalizaciju koje jednim imenom zovemo ostali uređaji i oprema.


Automatski osigurači PL6

 • Ekonomična serija pogodna za ugradnju u kućne instalacije
 • Zaštitne karakteristike B, C, D
 • Izrađuju se kao jednopolni, dvopolni, tropolni I četvoropolni
 • Nazivna prekidna moć 6kA
 • Nazivna struja do 63A
 • Indikacija stanja isključeno-uključeno (crveno-zeleno)
 • Mogućnost montaže dodatne opreme

Automatski osigurači PL7

 • Automatski osigurači za zaštitu instalacija od kratkog spoja
 • Zaštitne karakteristike B, C, D
 • Izrađuju se kao jednopolni, dvopolni, tropolni I četvoropolni
 • Nazivna prekidna moć 10kA
 • Nazivna struja do 63A
 • Indikacija stanja isključeno-uključeno (crveno-zeleno)
 • Tropoložajna hvataljka za montažu na DIN šinu omogućije laku demontažu sa postojećeg sabirničkog sistema
 • Mogućnost montaže dodatne opreme
Vrh strane